Przebieg leczenia

Pierwsza wizyta

Podczas pierwszego spotkania rozmawiamy o okolicznościach zgłoszenia się do naszej Kliniki. Bardzo ważnym aspektem leczenia jest dla nas to, co stanowi problem dla samego pacjenta. W ten sposób próbujemy najlepiej dopasować leczenie, aby zaspokoić jego wymagania. Następnie przeprowadzamy badanie kliniczne obejmujące między innymi: ocenę stanu uzębienia, stanu higieny jamy ustnej (obecność kamienia nazębnego, próchnicy, braków zębowych, uzupełnień protetycznych, stanu przyzębia), oraz wstępną ocenę występującej nieprawidłowości w oparciu o cechy morfologiczne i czynnościowe. Wykonujemy wyciski szczęki i żuchwy aby wykonać gipsowe modele orientacyjne. Kierujemy na wykonanie zdjęć rentgenowskich: panoramicznego, cefalometrycznego oraz ewentualnych zdjęć dodatkowych.

Druga wizyta

W oparciu o uzyskane informacje z wywiadu, badania klinicznego z pierwszej wizyty, analizy modeli gipsowych oraz zdjęć rtg, w tym cefalometrii, przedstawiamy pacjentowi diagnozę ortodontyczną. W ślad za tym proponujemy optymalną metodę leczenia, dobór zamków i aparatów ortodontycznych, jej przewidywany czas, możliwe do osiągnięcia wyniki oraz mogące wystąpić w międzyczasie trudności lecznicze i powikłania. Przedstawiamy również kosztorys leczenia(cenę aparatu) w oparciu o: stopień trudności leczenia danej wady oraz rodzaj wybranych materiałów (aparat ortodontyczny stały metalowy; estetyczny czyli przezroczysty, niewidoczny, wewnętrzny; samoligaturujący; stały grubołukowy lub aparat wyjmowany, czyli ruchomy).

Dodatkowe wizyty

W niektórych przypadkach w zależności od zaistniałej sytuacji klinicznej może wystąpić konieczność przeprowadzenia dodatkowej konsultacji u lekarzy innych specjalności np: stomatologa zachowawczego, chirurga stomatologicznego lub szczękowego, periodontologa, protetyka, laryngologa, logopedy.

Leczenie retencyjne

Po zakończeniu etapu aktywnego leczenia ortodontycznego i uzyskaniu zaplanowanego efektu końcowego niezbędnym jest jego utrzymanie. Służy temu leczenie retencyjne. Do pomocy w kontroli w utrzymaniu efektów u naszych pacjentów stosowane są: retainery wyjmowane( płytka retencyjna, najczęściej stosowana w szczęce) oraz retainery przyklejane materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym od strony językowej uzębienia.