Cennik

LECZENIE W CLINICA ORTODONTICA PROWADZONE JEST WYŁĄCZNIE PRZEZ SPECJALISTÓW.

Analizując ceny leczenia ortodontycznego należy pamiętać, aby kierować się ceną całości leczenia, a nie wyłącznie samego aparatu. Decydując się na aparat ortodontyczny wyższej klasy ponosimy, co prawda większy wydatek na początku, jednakże skracając w ten sposób czas leczenia zmniejszamy ilość wizyt co przekłada się na znaczne oszczędności w ogólnym rozrachunku.

Wizyta konsultacyjna

100 zł

Wizyta diagnostyczna (konsultacja + wyciski)

200 zł

Wizyta dokumentacyjna (przedstawienie wyników analizy cefalometrycznej, analizy modeli oraz planu leczenia)

200 zł

Aparat zdejmowany

od 650 zł

Aparat stały metalowy (1 łuk)

od 2300 zł

Aparat stały estetyczny (1 łuk)

od 3300 zł

Aparat stały samoligaturujący

od 3000 zł

Aparat zdejmowany - wizyty kontrolne

50 zł

Aparat stały - wizyty kontrolne

od 130 zł

Alignery (1 łuk)

od 1000 zł

Maska twarzowa

od 300 zł

Aparaty grubołukowe

od 200 zł

Wizyty awaryjne

bezpłatne

Wykonanie nowego retainera lub jego wzmocnienie materiałem kompozytowym światłoutwardzalnym

od 100 zł

Wizyta higienizacyjna z fluoryzacją żelową

od 100 zł

Wizyta higienizacyjna z lakierem Duraphat

od 150 zł

Przegląd stomatologiczny

50 zł

Szyna relaksacyjna standartowa twarda akrylowa

od 300 zł

Szyna relaksacyjna indywidualna (wykonana przy pomocy łuku twarzowego i artykulatora)

od 600 zł

Zdjęcie aparatów stałych z zabezpieczeniem aparatami retencyjnymi:

Zdjęcie zamków, oczyszczenie zębów z kleju oraz naklejenie retainera na 4 zęby przednie szczęki

250 zł

Wykonanie zdejmowanej płytki retencyjnej górnej

450 zł

Naklejenie retainera na 6 dolnych przednich zębów żuchwy

250 zł